Mariska en Bas in gesprek met Rick Brink

Mariska Razoux Schultz, algemeen directeur van de FNV en Bas van Weegberg, lid van het dagelijks bestuur van de FNV, vertellen over hun visie op en hun plannen voor een inclusieve werkvloer. Te beginnen bij de eigen werkvloer van werkorganisatie FNV. En dat vraagt om out of the box denken, om onbeperkt denken. Om niet in functies te denken, maar in talenten. Zodat ook mensen met een arbeidsbeperking en mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt een kans krijgen. En dat zowel de vereniging FNV als de werkorganisatie, samen optrekken zodat alle doelgroepen in onze samenleving, ook vertegenwoordigd worden op de werkvloer.