“It takes two to tango”

Vincent Bais is loopbaancoach en sinds kort ook jobcoach bij het loopbaancentrum van de werkorganisatie. “Er moet soms heel wat overwonnen worden om een functie of organisatie te vinden die aansluit bij je mogelijkheden. Leren omgaan met iets wat vooral voor anderen buiten de norm valt, is een talent op zich.”

De mens als vertrekpunt

In het verleden heeft Vincent veel gewerkt met mensen voor wie ‘regulier’ werk niet vanzelfsprekend (meer) was, hetzij door fysieke, cognitieve of psychosociale factoren. “Ik vertrek altijd vanuit de wensen van mensen omdat ik geloof dat daar de meeste kracht en motivatie zit, de meeste eigenheid en perspectief.  Om vervolgens te kijken naar mogelijkheden. En dat geldt voor het individu en zeker ook voor een organisatie. “It takes two to tango”.

Magie

“Hoe weet ik nou wat goed voor jou is?” Vincent hoort het zichzelf regelmatig zeggen. “In mijn visie zijn mensen hun eigen expert en zijn dus ook prima in staat om antwoorden en oplossingen te vinden voor obstakels die zij ervaren.  Wat daarbij vooral helpt, is het stellen van vragen en oprecht luisteren. Er is niet maar één manier om van A naar B te komen. Er is geen format om goed te functioneren; wat voor de één werkt, werkt voor de ander contraproductief. We hebben allemaal onze eigen blauwdruk. Die leren kennen en benutten, begrip hebben en krijgen voor iets dat als anders wordt ervaren: “that’s when the magic happens”.

“In de samenwerking, in de relatie team-medewerker of medewerker-leidinggevende, betekent dat voor mij vooral dat we naar elkaar moeten (leren) luisteren en nieuwsgierig mogen zijn naar elkaars motieven, oplossingen en aannames, voordat we met oplossingen, adviezen of oordelen komen.”

Durven

“Of dat allemaal rozengeur en maneschijn is? Nee natuurlijk niet. Erkennen van verschillen betekent ook dat het kan knetteren en dat mensen geraakt worden en weer van elkaar af komen te staan. Maar het dáár dan over (durven) hebben, je eigen ongemak toestaan, dát is volgens mij waar we in aan het leren zijn als organisatie en wat maakt dat mensen hun plek kunnen vinden.”