Annemiek, Shakila en Vincent

“Vertrouwen, een positieve insteek en humor

Annemiek is coördinator ZZP Academy Expertise Centrum Zelfstandigen, kortweg ECZ van FNV. Zij is collega en buddy van Shakila. Vincent is jobcoach bij het loopbaancentrum van de werkorganisatie FNV. Zij vertellen in dit drieluik over de begeleiding die op de werkvloer bij FNV mogelijk is om collega’s met een arbeidsbijzonderheid goed te laten landen.

Annemiek: “Toen FNV Zelfstandigen zocht naar een collega voor telefoonwerkzaamheden en administratieve ondersteuning, reageerde Shakila op die vacature. Ze werd uitgenodigd voor een gesprek én aangenomen. Annemiek is buddy van Shakila, maar ze gruwt van dat woord. “Ik ben haar collega. FNV staat voor diversiteit op de werkvloer en dus ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.”

Herkenning

Annemiek stelt dat zij gewoon blij is met haar nieuwe collega. Ze volgde de tweedaagse HARRIE training, waarbij HARRIE staat voor Hulpvaardig, Alert, Realistisch, Rustig, Instruerend en Eerlijk. “Shakila en ik werken nu een half jaar samen. De training volgde ik een maand geleden. Voor mij was het meer ‘herkenning’ van wat ik al wist. Mensen met een arbeidsbijzonderheid zijn – net als mensen zonder die bijzonderheid – heel divers, er is altijd maatwerk nodig. Ik vind het goed inwerken van een collega vanzelfsprekend, het is belangrijk dat iemand zich thuis voelt in de nieuwe werkomgeving. Wat dat betreft zou zo’n training voor alle collega’s die iemand gaan inwerken, goed zijn. Ongeacht of het om een collega met een arbeidsbijzonderheid gaat of niet. De training geeft handvatten hoe je op een fijne manier kunt samenwerken. En elkaar beter leren kennen is daar natuurlijk een onderdeel van.”

Leerzame ervaring

Shakila was volgens Annemiek onzeker toen ze net begon aan haar nieuwe baan. “Dat was het lastigste. Dus ik hield wat meer rekening met het tempo van werken als er veel nieuwe dingen tegelijk van Shakila werden gevraagd. Ik was ook niet gewend om iemand in te werken, dus voor mij was het ook een leerzame ervaring.” De tips van Annemiek voor mensen die overwegen buddy te worden? “Gewoon doen! We zijn allemaal mensen: allemaal verschillend en allemaal hetzelfde. Zie iemand als collega en niet als ‘project’.”

Onzekerheid overwonnen

Shakila vertelt dat zij zich heel ‘dom’ voelde. “Ik dacht dat ik de werkzaamheden niet zou kunnen, maar Annemiek legde het stap voor stap uit. Ik heb een prettige werksfeer nodig en wil graag precies weten wat er van me verwacht wordt.” Ze ervaart de begeleiding als prettig én belangrijk. “Ik leerde wat mijn taken zijn en hoe ik deze uit kan voeren, ik overwon grotendeels mijn onzekerheid dankzij het geduld van Annemiek. De verwachtingen zijn helder gemaakt en daardoor kon ik wennen aan het werkproces. Ik word er blij van als ik aan het einde van de dag het gevoel heb lekker gewerkt te hebben en mezelf nuttig heb gemaakt.”

De jobcoach

Vincent is als jobcoach bij FNV nauw betrokken bij het onderwerp inclusie. Hij is gefascineerd door wat mensen drijft.

“Weten wie je bent en wat je talenten zijn en met die kennis werk vinden wat je leuk vindt. Ik draag daar graag aan bij. Voor álle mensen, al is het voor mensen uit de banenafspraak soms wat lastiger. Dan speelt bijvoorbeeld zelfvertrouwen een rol. Of heeft de werkgever vooroordelen.” Vincent vindt de aandacht voor inclusiviteit op zich natuurlijk fijn, maar hij stelt dat inclusie normaal zou moeten zijn. “In mijn optiek is er geen verschil in gelijkwaardigheid tussen mensen met en zonder arbeidsbijzonderheid. Iedereen heeft wel iets. Beoordelen op talent en hoe dit binnen de organisatie het beste tot zijn recht komt, zou leidend mogen zijn, vind ik.”

Wederzijds begrip

Begeleiding bieden aan mensen uit de banenafspraak, betekent voor Vincent dat iedereen een kans moet maken op passend werk. “Past de baan bij jou én pas jij bij de baan? Als er iemand met een arbeidsbijzonderheid op een vacature reageert, helpt het niet als deze ‘in het diepe’ wordt gegooid. Daar moet dan het gesprek over aangegaan worden. Wederzijds begrip is nodig. Kijken naar mogelijkheden en van standaarden af durven stappen, ook! De juiste begeleiding heeft als basis afstemming. “Elkaar leren kennen zonder vooroordelen. Eerst aansluiting vinden en dan pas conclusies trekken.”

Duidelijkheid

Het verschil tussen mijn werk en een buddy? Ik heb een meer coördinerende rol om partijen bij elkaar te brengen. Een buddy begeleidt meer de praktische kant. Ik kan overigens een buddy wel coachen om oplossingen te vinden als zich een probleem voordoet. En soms zijn collega’s al stilzwijgend buddy en als dat goed gaat, is het prima.” Begeleiding van een jobcoach levert volgens Vincent duidelijkheid op. “Met begeleiding komt er afstemming zodat mensen op een fijne plek komen in een baan die zij leuk vinden.”

Verwachtingen

Shakila heeft wel een tip voor mensen die overwegen buddy te worden. “Behandel de nieuwe medewerker als een gelijke!” En voor mensen die wel een buddy kunnen gebruiken, zegt Shakila: ‘Vraag wat er van je verwacht wordt. Aan de achterkant is er van alles geregeld voor mensen met een arbeidsbijzonderheid, maar men vergeet soms te vertellen wat er van jou verwacht wordt.”

Annemiek stelt dat het belangrijk is om nieuwe collega’s goed te ontvangen en op te vangen. “Ook dat is een leerproces waarbij soms blijkt dat je ergens te weinig rekening mee gehouden hebt. Dan leer je dat je dat de volgende keer beter/anders kunt doen.”

Annemiek en Shakila hebben duidelijk een ‘klik’ en ze beamen dat dit het inwerken wel gemakkelijker maakte. Shakila: “Ik ben geen project, ik ben een bofkont en gelijkwaardig aan mijn collega’s.” Annemiek merkt tot slot op dat wederzijds vertrouwen, een positieve insteek en wat humor zeker bijdragen aan een succesvolle samenwerking.

Interview: Corry Daalhof, Thuis in Tekst