Neurodiversiteit is de verzamelnaam voor alle verschillende breinvarianten. We hebben dus allemaal een neurodivers brein. Die diversiteit aan breinen levert een variatie in talenten en kwaliteiten die we hard nodig hebben op de werkvloer.

Er wordt onderscheid gemaakt in gangbare (neurotypische) breinen en minder gangbare (neurodivergente) breinen.

Neurotypische breinen

Neurodivergente breinen*

*Onder neurodivergente breinen vallen breinvariaties zoals autisme, AD(H)D, dyslexie, dyscalculie, dispraxie, tourette, bipolair, synesthesie en niet aangeboren hersenletsel. Deze medische labels voor breinvariaties worden vaak ten onrechte als stoornis of tekortkoming weggezet. Tijd om deze variaties in het licht te zien voor de talenten die ze kunnen herbergen!

AutismeOog voor detail, volhardend, systematisch, goed in regels, routes, procedures, blootleggen van afwijkingen, inconsistenties en bedreigingen
ADHDHyperfocus, verbanden leggen, actiegericht, crisismanagers
BipolairBesluitvaardig, creatief, ondernemend, lef, ondernemerschap
HoogbegaafdComplexiteit begrijpen, verbanden leggen, outside the box denken
HoogsensitiefNuances aanbrengen in ethische dilemma’s, mensen op elkaar afstemmen, out of the box denken
DyslexieVisievorming

Disclaimer: ook dit is labeling en classificatie. Elk (neurodivergent) mens is anders. Met verschillende talenten en andere uitdagingen. De kunst is op de werkvloer ruimte en ondersteuning op maat te bieden. Zodat elk talent tot recht komt en uitdagingen beperkt worden. Bekijk hier tips hoe je dat kunt doen

Wist je dat 1 op de 5 mensen een neurodivergent brein heeft? Als we hoogsensitiviteit, hoogbegaafdheid en introversie meetellen, zijn het er zelfs 1 op de 4. Best wel gangbaar dus!

Iemand is geen label. Een label of diagnose kan helpen met nieuwe inzichten, contact met gelijkgestemden en met begrip, (h)erkenning en ondersteuning op de werkvloer.

Bekenden met labels: Steve Jobs & Bill Gates (autist), Richard Branson (dyslectisch), Elon Musk (bipolair en autist), Albert Einstein (autist).