5 tips & 3 aanbevelingen voor op de werkvloer

“Ik hoop op een paradigmawisseling. Ik hoop dat iedereen anders gaat ‘kijken’ en stopt met denken in beperkingen. Van vooroordelen naar voordelen. Het gaat niet om banenafspraken en cijfertjes. Wat we nodig hebben, is verbeeldingskracht. En de beste manier om dat op gang te helpen, zijn de persoonlijke verhalen van mensen met een arbeidsbijzonderheid. Pas dan ontstaat er een echte verbondenheid. Ik zie dat de top inclusie belangrijk vindt. De uitdaging ligt er een laag onder; hoe komt dit verhaal dáár goed aan? Wanneer is het zover dat leidinggevenden zeggen ‘niet omdat het moet, maar omdat ik het wil’. Dat vergt kijken naar mensen, niet naar vacatures én het vereist people management skills.”

Stefan Verhaegh,
LEAGUE of Extraordinary People

5 tips

om te starten met inclusief werken, een goede landing te realiseren en een succes van de banenafspraak te maken.

Kijk naar de mens en geef het een kans

Nummer 1

Ook aan mensen die niet direct voldoen aan het profiel van het schaap met de 5 poten. Focus op wat er WEL kan, laat mensen ervaring opdoen, help hen talenten te ontwikkelen. Durf functieprofielen en vacatures los(ser) te laten. En laat je positief verrassen.

Nummer 2

Een goede start is het halve werk. Je verlaagt meteen drempels door iemand welkom te heten en te vragen wat hij of zij nodig heeft. Geef ruimte en vertrouwen.

Warm welkom, open deur
Juiste ondersteuning, open en pro-actieve houding

Nummer 3

Regel meteen wat binnen je bereik ligt. Maak werk van wat daarbuiten ligt. Niets geeft meer vertrouwen en een fijne, vlotte start dan een leidinggevende die je serieus neemt. Houd oog voor en maak bespreekbaar wat er nodig is, soms durft iemand er niet zelf om te vragen. Ook een buddy, mentor, jobcoach of ‘inwerkmaatje’ levert een win-win situatie voor allen.

Nummer 4

Houd vinger aan de pols en evalueer regelmatig met elkaar: welke verwachtingen zijn er en worden deze waargemaakt? Werken de gemaakte afspraken (nog), zijn de werkzaamheden (nog) passend, kan iemand talenten, ambities en groeiwensen ontplooien? Vergeet niet ook met het team te evalueren en nieuwe collega’s te informeren en betrekken. Inclusief werken vraagt om teamwork!

De kracht van de dialoog: blijf in gesprek
Durf, heb lef

Nummer 5

Voldoen de gebaande paden niet? Maak nieuwe. Ontdek. Experimenteer. Denk in mogelijkheden.
Creëer nieuwe functies. Durf te schrappen. Of juist toe te voegen. Deel eens een functie in tweeën. Ontwikkel talent out-of-the-box. Standaard training? Of een hike-tocht?

3 aanbevelingen voor op de werkplek

om met kleine aanpassingen een groot verschil te maken en een fijne samenwerking aan te gaan.

1) Op de fysieke werkplek

Denk bijvoorbeeld aan: een eigen plek, afscherming van prikkels, juiste digitale middelen, aangepast meubilair, verlichting, temperatuur, geluid. Denk niet dat alles toegankelijk is, maar denk mee om alles toegankelijk te maken.

2) Werkafspraken

Denk bijvoorbeeld aan: flexibel werkrooster met flexibele werktijden, thuis kunnen werken, een vaste werkplek, flexibiliteit in werkregels, beleid en procedures en afstemmen met collega’s over (sociale) interactie en elkaars ‘gebruiksaanwijzingen’. We hebben ze allemaal 😊

3) Tips voor collega’s op de werkvloer

Denk bijvoorbeeld aan: rustig en duidelijk praten, ruis voorkomen (bijvoorbeeld ‘tikkende’ pennen, spelen met lepeltjes, hand voor je mond zodat iemand niet kan liplezen) en duidelijkheid over op handen zijnde gebeurtenissen. Niet iedereen houdt van verrassingen.

‘Het is niet gemakkelijk om met een beperking werk te vinden. Bij eerdere sollicitaties liep ik tegen vooroordelen aan. Ik voelde in zo’n gesprek al de vooringenomenheid. En de aanname dat ik vanwege mijn blindheid niet volwaardig werk zou kunnen leveren. Ik kon ze bijna horen denken: “die nemen we niet aan”. Bij FNV ging dat gelukkig anders en zit ik helemaal op mijn plek.’

Jeroen Ploeger, secretariaatsmedewerker FNV

‘Ik vind het jammer dat D&I een onderwerp is. Dat het nodig is. Omdat iedereen met kwaliteiten, gewoon moet kunnen werken. En natuurlijk moet je er als werkgever bij stil staan  wat er nodig is aan ondersteuning. Maar dat moet je bij iedereen. We vinden het de gewoonste zaak van de wereld dat mensen een speciale muis nodig hebben om RSI te voorkomen of een aangepaste stoel in de auto. Maar als iemand in een rolstoel zit of blind is, dan zien we allemaal beren op de weg en gaan we er moeilijk over doen.’

Debbie van Leiden, teamleider Uitkeringsgerechtigden FNV

‘Tegen collega’s zou ik willen zeggen: wees open, verwelkom iemand echt als collega. En voor leidinggevenden: Behandel iemand niet anders dan anderen. Mensen weten zelf heel goed welke aanpassingen nodig zijn. Blijf positief, doe het samen. Dan krijg je een aanwinst voor je team die echt wat extra levert in enthousiasme, motivatie en de wil om bij jouw team en organisatie te werken. Als het past, gewoon doen.’

Danielle Valstar, teamleider juridisch adviescentrum FNV

‘Ik zou willen dat leidinggevenden zich realiseren dat je extra moeite hebt moeten doen, dat je hobbels en drempels hebt moeten overwinnen om te komen waar je bent. Dat je daardoor juist extra gemotiveerd bent en extra je best zal doen. En dat leidinggevenden daardoor juist heel veel toegevoegde waarde in huis krijgen.’

Sophie van der Linden
consulent juridisch adviescentrum FNV